Teated

Alates 1. augustist 2017.a. on lasteaias TASANDUSRÜHM (kõnehälvetega ja spetsiifiliste arenguhäiretega lapsed)

Lasteaia kohatasu ühes kuus ühele lapsele on:
 alates 01.01.2018  70,50 eurot (st 15% 470 eurost)

alates 01.01.2019   75,00 eurot

Lasteaia toiduraha maksumus:  Alates 01.10.2018

sõimes 1,57 eurot – hommikusöök 0,39 senti; lõunasöök 0,79 senti ja oode 0,39 senti

 aias 1,70 eurot – hommikusöök 0,43 senti; lõunasöök 0,84 senti ja oode 0,43 senti

 • Alates 1. jaanuarist 2017 hakkab kehtima Tartu Linnavolikogu 30. juuni 2016. a. määrus nr 115 “Tartu linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste rahastamisel vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine”.
  Määrus
 • Täname kõiki lapsevanemaid õigeaegselt tasutud arvete eest!
 • NB! Tuletame meelde, et igakuine lasteaia osalustasu tuleb endiselt tasuda 20-ndaks kuupäevaks!
 • NB! Tartu koolieelsetesse munitsipaallasteasutustesse laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord.
  Tartu Linnavalituse määrus 30.06.2015.a. nr.10
 • Head lapsevanemad!
  Soovime Teid informeerida, et alates 01.01.2015 muutub kõikides Tartu koolieelsetes munitsipaallasteaedades toidukulu arvestamise kord. Senini saite igal kuul arve, millel oli kajastatud jooksva kuu vanema poolt kaetav osa (nn kohatasu) ja toidukulu vastava kuu tööpäevade alusel.Uute arvestuspõhimõtete järgi on jooksva kuu arvel kohatasu ning eelmise kuu toidukulu arvestus tegelike toidukordade järgi. Seoses arvestuspõhimõtete muutumisega ei ole 2015. aasta jaanuarikuu arvel kajastatud toidukulu. Järgmine toidukulu on kajastatud veebruarikuu arvel tegelike toidukordade järgi, eeldusel et vanem on õigeaegselt teavitanud lapse puudumisest. Kui lapse puudumisest ei ole õigeaegselt teavitatud, kajastub see arvel toidukuluna. Lapse puudumisest teavitamise kord ei muutu. Mitmepäevase puudumise korral tuleb vanemal teavitada lapse lasteaeda toomisest eelmisel päeval.Lisaks toidukulu arvestuse põhimõtetele muutub vanema jaoks senisest paindlikumaks ka lapse toidukordade valimine. Kui vanem soovib, võib ta loobuda ühest või mitmest toidukorrast (nt hommikusöögist) kirjalikku taasesitamist võimaldava (nt meili teel esitatud) avalduse alusel, mis on esitatud vähemalt nädal aega enne toidukorrast loobumist. Täname, et olete usaldanud meid ja valinud enda lapsele munitsipaallasteaia. Kui Teil on toidukulu arvestamise kohta täpsustavaid küsimusi, pöörduge palun julgesti oma lasteaia juhtkonna poole. Samuti on lisainformatsiooni võimalik saada haridusosakonnast (736 1448, anne.juhkam@raad.tartu.ee).
  Riho Raave
  Tartu Linnavalitsuse haridusosakonna juhataja
  infokiri.pdf

Head lapsevanemad

On väga oluline, et suudaksime toetada laste loomulikku liikumistarvet võimalikult tulemuslikult.
Võimalikult heade tulemuste saamiseks lastega võimlemistegevuste läbiviimisel palume tagada, et lapsel oleks alati lasteaias riidekapis puhtad võimlemisriided.

Nõuded laste riietusele liikumistegevusteks saalis (eraldi riided ):

 1. Tumedat värvi pikad või lühikesed, avarad puuvillased või linased püksid, mis võimaldavad lapsel kõiki harjutusi häirimatult kaasa teha.
 2. Heledat värvi puuvillane või linane maika või lühikeste käistega T- särk, niivõrd avar, mis võimaldavad kõiki harjutusi kaasa teha.
 3. Võimlemine toimub paljajalu või õhku läbilaskvates sokkides, millede tallaalused on varustatud libedust vältivate kumminagakestega.

Võimlemise ajal on saalis põrandal vaipkate ja harjutusmatid.
Saali õhutatakse tugevamalt iga tegevuse järel ca 5 minutit.

Nõuded laste riietusele liikumistegevusteks õues:

 1. Jalanõud, mis võimaldavad tervislikult ja ohutult tegevusest osa võtta (mitte näit. kummikud, kontsaga kingad )
 2. Riietus, kaasaarvatud müts ning kindad talveperioodil, mis võimaldavad vabalt liikuda ja mis võivad ka tegevuste käigus mustaks saada (s.t, et laps ei saa selle eest emalt – isalt noomida).

Liikumisõpetaja Kai Lauk