Kontakt

Asutus: Tartu Lasteaed Tähtvere
Aadress: Tammsaare 10, Tartu 51006
Registreerimise nr: 75007310
Asutuse avamise aasta: 1981. a.
Kontaktandmed:
direktor:

 

746 1495; 517 4410;
Eike.Oras@raad.tartu.ee
õppealajuhataja:

 

746 1497;
Elena.Laane@raad.tartu.ee
majandusjuhataja:

 

746 1497;
Mari.Parik@raad.tartu.ee
 

 

 

 

 

asjaajaja

 

 

Logopeedi tööajad: E,T,N: 14.30-17.30 ja R: 15.00-17.00
Logopeediga saab konsulteerida kella 17.30 -st, eelneval kokkuleppel (tel. 5690 1619).

Eripedagoog-nõustaja tööajad: E. T. N: 8.00-13.00; K: 9.30-17.30 merili.kaukula@gmail.com
Konsulteerida saab peale eelnimetatud kellaaegu eelneval kokkuleppel tel:     5858 8271.

Psühholoogi tööaeg on reedeti 8.00 -15.00.  Konsulteerida saab eelnevalt kokkuleppel:  elis.sarapuu@tugiteenused.tartu.ee

tel: 552 8115

746 1497;
Liisi.Saar@raad.tartu.ee 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asukoht

Tartu Lasteaed Tähtvere asub rohelises äärelinnas, mille läheduses on Tähtvere Dendropark, Tartu Laululava ja Tartu Laululava Spordipark.
Ligidal on Hiie kooli spordiväljak, kus korraldatakse spordipäevi.
Lasteaia avaral õuealal on mänguväljakud kaasaegsete, turvaliste ja huvitavate mänguvahenditega.

Lasteaed on avatud kella 7.00 – 18.00

Lasteaed asub aadressil Tammsaare 10, Tartu 51006

Kohapeale sõidavad bussid number 20 ja 8.


Tartu Lasteaed Tähtvere, (edaspidi: lasteasutus), on munitsipaalõppeasutus, mis juhindub oma tegevuses riigi ja kohaliku omavalitsuse seadustest, määrustest ja õigusaktidest ning lasteasutuse põhimäärusest

Lasteasutuse aadress on: 51006 Tartu, Tammsaare 10
Lasteasutuses on 14 rühma: 3 sõimerühma, 2 liitrühma, 8 aiarühma ja 1 erirühm.
Lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevus toimub eesti keeles
Lasteasutuse teeninduspiirkond on Tartu linn
Lasteasutus võib korraldada huvitegevust ja -koolitust

Missioon: Laste jaoks kaasaegse, tervikliku lasteaiakeskkonna loomine, mis võimaldab individuaalsust arvestava eakohase arengu, turvatunde ning rõõmu- ja eduelamuse.

Visioon: Lasteaed Tähtvere loob parimad võimalused lastele kvaliteetse alushariduse andmiseks ja kooliks ettevalmistamiseks, et toetada parimal moel perekonda.

Eripära

TASANDUSRÜHM (kõnehälvetega ja spetsiifiliste arenguhäiretega lapsed, kuni 12 last) ALUSTAB TÖÖD 1. AUGUSTIST 2017

Süvendatud sotsialiseerumist võimaldavad tegevused
Süvendatud folkloorne tegevus
Süvendatud terviseedendus, liitunud Tervist Edendavate Lasteaedade Võrgustikuga 2006.a.
Süvendatud õppe- ja kasvatustegevused läbi keskkonnateema ja loodusekalendri.
Süvendatud tegevused ja ühinemine liikumisega Kiusamisest vaba lasteaed 2013.aastal.