Kontakt

Asutus: Tartu Lasteaed Tähtvere
Aadress: A. H. Tammsaare 10, Tartu 51006
Registreerimise nr: 75007310
Asutuse avamise aasta: 1981. a.
Kontaktandmed:
direktor:

 

746 1495; 517 4410
Aino.Kallavus@raad.tartu.ee
õppealajuhataja:

 

746 1497; 507 7162;
Elena.Laane@raad.tartu.ee
majandusjuhataja:

 

746 1497;
Mari.Parik@raad.tartu.ee
asjaajaja

 

 

 

 

 

 

Psühholoog Hedy Vahimets tööajad: K.:8.00-11.00 N.: 8.00-17.00  hedy.vahimets@tugiteenused.tartu.ee
Konsulteerida saab peale eelnimetatud kellaaegu eelneval kokkuleppel tel: 552 8115.

 

Eripedagoog-nõustaja Merili Kauküla tööajad: E. N. R.: 8.00-13.00; K: 8.00-16.00 merili.kaukula@gmail.com
Konsulteerida saab peale eelnimetatud kellaaegu eelneval kokkuleppel tel:5858 8271.

 

746 1497;
Liisi.Saar@raad.tartu.ee

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asukoht

Tartu Lasteaed Tähtvere asub rohelises äärelinnas, mille läheduses on Tähtvere Dendropark, Tartu Laululava ja Tartu Laululava Spordipark.

Lasteaia avaral õuealal on mänguväljakud kaasaegsete, turvaliste ja huvitavate mänguvahenditega.

Lasteaed on avatud kella 7.00 – 18.00

Lasteaed asub aadressil A. H. Tammsaare 10, Tartu 51006

Kohapeale sõidavad bussid number 3 ja 13.


Tartu Lasteaed Tähtvere, (edaspidi: lasteasutus), on munitsipaalõppeasutus, mis juhindub oma tegevuses riigi ja kohaliku omavalitsuse seadustest, määrustest ja õigusaktidest ning lasteasutuse põhimäärusest

Lasteasutuse aadress on: 51006 Tartu, A. H. Tammsaare 10
Lasteasutuses on 14 rühma: 3 sõimerühma, 1 liitrühm, 2 aiarühma, 7 sobitusrühma ja 1 tasandusrühm.
Lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevus toimub eesti keeles
Lasteasutuse teeninduspiirkond on Tartu linn
Lasteasutus võib korraldada huvitegevust ja -koolitust

Missioon: Lasteaias keskkonna loomine, kus laps saab väljendada oma huvisid, oskusi ja uudishimu, kus õpetajad koostöös lapsevanematega arvestavad iga lapse vajadusi, kus teadmisi rakendatakse lastest lähtudes ja loovalt, kus läbi rõõmu- ja turvatunde toetatakse headuse kujunemist.

Visioon: Rõõmurohke ja tervislik arengukeskkond, kus on hoolivus ja koostegemine, avatus uudsetele õpikäsitustele.

Lasteaia eripära: Eesti folkloor, mille kaudu väärtustame eesti keelt, tõekspidamisi ja kombeid. Ühinemine Tervist Edendavate Lasteaedade võrgustikuga (edaspidi TEL). Prioriteediks on laste toitlustamisel liikuda mahetoidu ehk ökotoidu poole. Ühinemine programmiga „Kiusamisest vaba lasteaed“.