Avaleht2021-10-01T12:09:28+03:00
Tartu Lasteaed Tähtvere, (edaspidi: lasteasutus), on munitsipaalõppeasutus, mis juhindub oma tegevuses riigi ja kohaliku omavalitsuse seadustest, määrustest ja õigusaktidest ning lasteasutuse põhimäärusest.

Lasteaias keskkonna loomine, kus laps saab väljendada oma huvisid, oskusi ja uudishimu, kus õpetajad koostöös lapsevanematega arvestavad iga lapse vajadusi, kus teadmisi rakendatakse lastest lähtudes ja loovalt, kus läbi rõõmu- ja turvatunde toetatakse headuse kujunemist.

Rõõmurohke ja tervislik arengukeskkond, kus on hoolivus ja koostegemine, avatus uudsetele õpikäsitustele.

Eesti folkloor, mille kaudu väärtustame eesti keelt, tõekspidamisi ja kombeid. Ühinemine Tervist Edendavate Lasteaedade võrgustikuga (edaspidi TEL). Prioriteediks on laste toitlustamisel liikuda mahetoidu ehk ökotoidu poole. Ühinemine programmiga „Kiusamisest vaba lasteaed“.

Viimased teated

Tartu linnavalitsuse pressiteade

Mais alustab Vabariigi Valitsus koroonapiirangute täiendavate meetmete ja piirangute leevendamist. Kuni selle ajani palub Tartu linn vanematel jätkuvalt lapsi lasteaeda [...]

Meie tegemised pildis

Tutvu kogu galeriiga

Toetajad

Olete huvitatud heast koolieelsest haridusest? Siis meie lasteaed on just õige valik!

Võta ühendust
Go to Top