HEA KOOLIEELNE HARIDUS

IGA LAPS LOEB

A

TARTU LASTEAED TÄHTVERE

Üldinfo

Tartu Lasteaed Tähtvere on munitsipaalõppeasutus, mis juhindub oma tegevuses riigi ja kohaliku omavalitsuse seadustest, määrustest ja õigusaktidest ning lasteasutuse põhimäärusest.

Rõõmurohke ja tervislik arengukeskkond, kus on hoolivus ja koostegemine, avatus uudsetele õpikäsitustele.

MEIE TEGEMISED PILDIS

GALERII

UUDISED JA TEATED

Viimati lisatud

 

17 veebr. 2022

test

Loe edasi