Lasteaia kohatasu

Alates 01. jaanuarist 2023  moodustab Tartu linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste  rahastamisel lapsevanema poolt kaetav osa (edaspidi kohatasu) ühes kuus ühe lapse kohta 81 eurot.

Kui ühe pere lapsed kasutavad samaaegselt kohta nii munitsipaal- kui ka erasüsteemis, siis vabastatakse munitsipaalsüsteemis kohta kasutav laps kohatasust, sõltumata laste vanuselisest järjestusest peres.

Kui lapsevanemal on kaks või enam last, kes kasutavad kohta koolieelses lasteasutuses või lapsehoius, siis peab ta maksma kohatasu:
1) 100% vanuselt noorima lapse eest;
2) 50% vanuselt järgmise lapse eest;
3) kolmanda ja järgneva lapse eest kohatasu maksma ei pea.

Kui lapsevanem(ad) ja lapsed  elavad erinevatel aadressidel Tartu linnas, siis kohatasu soodustuse saamiseks tuleb lapsevanemal esitada haridusosakonda (ho@tartu.ee) taotlus. Taotluses selgitada, milles  seisneb  takistus tegeliku ühise elukoha registreerimiseks.

Haridusosakond teavitab lapsevanemat kohatasu suurusest e-keskkonna ARNO kaudu.