Tuge vajava lapse toetamine

Varajase märkamise skeem ja arengulise erivajadusega lapse toetamise skeem

Logopeedi teenus

​​Logopeedi teenus on kommunikatsioonivõime – suulise ja kirjaliku kõne loome ja mõistmisoskuse ning mitteverbaalse suhtlemise uurimine ja arendamine, samuti lapsevanemate nõustamine. Tugiteenuse vajadus ja ulatus selgub pärast lapse arengu hindamist.

Eripedagoogi teenus

Eripedagoogi teenus on laste psüühiliste protsesside (taju, mälu, mõtlemine, tähelepanu) uurimine ja arendamine ning lapsevanemate nõustamine. Tugiteenuse vajadus ja ulatus selgub pärast lapse arengu hindamist.

Mänguterapeudi teenus

Mänguteraapia on lastele arenguliselt sobiv nõustamise vorm, mis lähtub lapsest ja milles suheldakse läbi mängu. Mänguteraapia võimaldab lastel uurida enda raskeid kogemusi ja küsimusi turvalises keskkonnas. Tavalisest mängimisest eristab mänguteraapiat see, et protsess toimub lapse jaoks kindlas neutraalses keskkonnas ja mängimise ajal loob mänguterapeut lapse jaoks emotsionaalselt turvalise ruumi, kus on usaldus, aktsepteerimine, turvalised piirid, mudeldamise võimalus ja peegeldused. Läbi nende kogemuste võib mänguteraapia võimaldada lapsel tunda end kindlamalt oma mõtete ja tunnete väljendamisel. Tugiteenuse vajadus ja ulatus selgub pärast lapse arengu hindamist.

Mänguteraapia võib aidata lapsel:

  • väljendada oma mõtteid ja tundeid, kirjeldada toimunut
  • arendada oma emotsionaalset sõnavara läbi mänguterapeudi peegelduste
  • arendada sotsiaalselt sobivamat käitumist, mõista enda ja teiste käitumist
  • leppida muutustega ja tulla paremini toime tugevate tunnetega
  • parandada oma eneseusku ja enesehinnangut
  • parandavad keskendumisvõimet ja organiseeritust, leida lahendusi
  • muutuda oma mängus enesekindlamaks ja loomingulisemaks