Päevakava

Kellaaeg

Tegevus

7.00-8.30

Laste vastuvõtmine lasteaeda

Laste vabategevused (mäng, loominguline tegevus, liikumine jm)

Individuaalne töö lastega

Laste igapäevatoimingud (riietumine, pesemine, ruumi korrastamine jm)

8.30-9.00

Hommikusöök

9.00-12.30

Planeeritud õppe- ja kasvatustegevused

Laste vabategevused (mäng, loominguline tegevus, liikumine jm)

Õues viibimine

Laste igapäevatoimingud (riietumine, pesemine, ruumi korrastamine jm)

11.45-13.00

Lõunasöök (erineb rühmades vastavalt laste vanusele)

12.30-15.00

Vähemalt üks tund puhkeaega valikuvõimalusega une või mõne muu vaikse tegevuse vahel

Individuaalne töö lastega

Laste vaba- ja huvitegevused (mäng, loominguline tegevus jm)

15.00-16.00

Laste igapäevatoimingud (riietumine, pesemine, ruumi korrastamine jm)

Planeeritud õppe- ja kasvatustegevused

Õues viibimine

Laste vaba- ja huvitegevused (mäng, loominguline tegevus, liikumine jm)

Individuaalne töö lastega

16.00-16.30

Oode

16.30-18.00

Planeeritud õppe- ja kasvatustegevused

Õues viibimine

Laste vaba- ja huvitegevused (mäng, loominguline tegevus, liikumine jm)

Individuaalne töö lastega

Laste igapäevatoimingud (riietumine, pesemine, ruumi korrastamine jm)

Laste kojusaatmine lasteaiast