Logopeed soovitab

Lasteaias töötab eripedagoog-nõustaja Merili Kauküla.

Eripedagoog-nõustaja tööajad: E. N. R. : 8.00-13.00; K: 8.00-16.00 merili.kaukula@gmail.com
Konsulteerida saab peale eelnimetatud kellaaegu eelneval kokkuleppel tel: 5858 8271.

Endine logopeed Tiiu Kolk on soovitanud:

Tähtis osa lapse arengus on lapse kõne arengul. Heaks abivahendiks lapse kõne arendamisel on artikulatsiooniaparaadi harjutused – need ei ole omaette eesmärgiks, vaid korrektse hääldamise eeltingimuseks, muutes tugevamaks kõnelihased, mis võtavad vahetult osa hääldamisest – keele, huulte, põskede, alumise lõualuu ja pehme suulae lihased ning muutes täpsemaks, sujuvamaks, jõulisemaks nende liigutused, tagades häälikute õigeaegse ja korraliku hääldamise.

Artikulatsiooniaparaadi harjutused

Oluline on muuta harjutused mänguliseks ja huvitavaks, mõeldes juurde erinevaid lugusid ja salmikesi , et laps ei tüdineks. See soodustab ka lapse sõnavara ja teiste psüühiliste protsesside arengut.

Harjutuste tegemisel on soovitav kasutada peeglit, mis aitab lapsel enda liigutusi kontrollida.
Näidake algul lapsele harjutus ette, vaadake koos peeglist ja proovige teha.
Andke lapsele aega. Ta ei pea kohe harjutust kaasa tegema. Las laps algul vaatab, kuidas Teie seda harjutust teete. Tavaliselt väiksem laps ütlebki, et ma ei oska, aga mõne aja pärast võite kuulda, kuidas ta nukule neidsamu sõnu õpetab või omaette hääldab.
Kõige parem on harjutusi teha ühise mängu käigus. Kiitke last iga õnnestumise eest!
Ikka rohkem kiitust ia mängu! Lapsed, kellel on tõsisemaid probleeme häälikute hääldamisega ja kes käivad ka logopeedi juures, peaksid tegema harjutusi iga päev, sest logopeedi juures käib laps 1 – 2 korda nädalas. See on treenimiseks liialt lühike aeg.
Töö on tulemuslik ainult siis, kui ta on pidev. Nendele lastele annab logopeed juhiseid ja tõstab materjali raskusastet vastavalt lapse probleemile. Suurem osa tööst tuleks teha aga kodus ja koostöös logopeediga.
Valige välja 5-10 harjutust ja sooritage iga harjutust 3 – 5 – 10 korda järjest (olenevalt lapse vanusest ja jõudlusest). Kui laps väsib, lõpetage kohe!

KÕNE REEGILID
PEA MEELES:

 • Kõnele palju, kuid rohkem luba lastel kõnelda!
 • Anna lapsele aega rääkida jutt lõpuni, ära katkesta teda. Kuula last!
 • Lase lapsel ise rääkida. Ära ütle lapse eest ega arva, mida ta on ütlemas!
 • Säilita lapsega rääkimise ajal loomulik pilkkontakt!
 • Kõnele mõõduka tempoga, paraja hääletugevusega ja ilmeka intonatsiooniga!
 • Kasuta mitmekesist sõnavara, vali sõnu nende tähendusvarjundeid arvestades!
 • Püüa vabaneda parasiitsõnadest!
 • Häälda kõiki häälikuid, sõnu, lauseid õigesti!
 • Ära eksi keele grammatikareeglite vastu!
 • Ära ole paljusõnaline! Küsi ühte asja korraga!
 • Kõnetoon peaks olema sõbralik!
 • Korrektne emakeele valdamine on lapsega tegeleva täiskasvanu professionaalne kohus.
 • Kõne areneb näidiskõne järgi. Laps jäljendab vanemate ja õpetajate tegemisi ja maneere. Iga laps tahab sarnaneda oma vanematega. Seepärast peaksid isad – emad ja ka pedagoogid jälgima oma käitumist ja kõnet. Iga laps on oma kodu nägu ja iga rühm lasteaias on oma õpetaja nägu!

Kõik lapsed tahavad tunda, et nad on väikesed imed, et on soovitud ja väärtuslikud, targad ja võimekad.
Oma päevast vestlemine, lugude jutustamine, murede arutamine on suurepärane viis lapsega lähedaseks saada ja tema kõnet , väljendus- ja suhtlemisoskust arendada. Püüdke iga päev leida veidi aega oma lapsega niisama istumiseks, vestlemiseks ja miks ka mitte lobisemiseks!
Lapsed vajavad tähelepanu, neile on peaasi, et neid ei ignoreerita.