Mais alustab Vabariigi Valitsus koroonapiirangute täiendavate meetmete ja piirangute leevendamist. Kuni selle ajani palub Tartu linn vanematel jätkuvalt lapsi lasteaeda või -hoidu mitte tuua ning pikendab seetõttu aprilli lõpuni perioodi, mille eest lasteaia kohatasu ei küsita.

Tartu linnavalitsus pole lastevanematelt küsinud lasteaia kohatasu 11. märtsist ning pikendas 25. aprillini kehtima pidanud perioodi 30. aprillini.

“Vabariigi Valitsus asub täiendavaid meetmeid ja piiranguid leevendama mais ning seetõttu pikendab linnavalitsus kohatasu osas kehtivaid põhimõtteid aprillikuu lõpuni. Lapsevanemad on teinud ära suure töö, et viiruse levikut lasteaedades pidurdada. Endiselt palume jätta võimalusel lapsed koju, kuid rühmad on avatud kõigile nendele lastele, kelle hoidu ei saa teisiti korraldada,” ütles linnapea Urmas Klaas.

Tartu linn teeb ka kõikidele Tartu eralasteasutuste pidajatele ettepaneku rakendada nende asutuses käivate Tartu linna laste osas sama põhimõtet nagu linn oma lasteaedade osas otsustas.

Kohatasu mitteküsimine laieneb nii lasteaias kohal käivatele kui ka vanemate poolt koju jäetud lastele. Lasteaias kohal käivate laste eest tuleb jätkuvalt maksta lasteaia toiduraha. Kohatasu vabastus kajastub maikuu arvel.