Alates 1. jaanuarist 2017  hakkas kehtima Tartu Linnavolikogu 30. juuni 2016. a. määrus nr 115 “Tartu linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste rahastamisel vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine”. Täname kõiki lapsevanemaid õigeaegselt tasutud arvete eest!

NB! Tuletame meelde, et igakuine lasteaia osalustasu tuleb endiselt tasuda 20-ndaks kuupäevaks!

NB! Tartu koolieelsetesse munitsipaallasteasutustesse laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord.
Tartu Linnavalituse määrus 30.06.2015.a. nr.10