Muusikaõpetaja soovitab

Muusikaõpetaja Marina Metsa nõuandeid ja soovitusi:

Üheks võimaluseks lapsega suhelda on lapsele ja koos lapsega laulda. Laul kui suhtlusvahend on meid saatnud inimpõlvi juba sajandeid. Lapsed kuulavad ja laulavad meelsasti. Nad tunnevad rõõmu vanemaga koos oldud hetkedest ja naudivad ema- isa poolt lauldud laule. Laulmine on sama tähtis kui muinasjuttude jutustamine ja lapsega rääkimine. Nii areneb lapse kuulamis- ja suhtlusoskus, kõne, sõnavara ja loov mõtlemine. Päris väikestele lastele soovitan hällilaule, äiutusi, mängitus- ja hüpituslaule. Suurematele aga lisaks eelloetule ahellaule, lõputa laule, liisutusi, mõistatuslaule. Paljud vanemad arvavad, et nad ei oska laulda.

Erilist lauluoskust polegi vaja- on vaja ainult julget pealehakkamist, sest folkloorsed laulud on alati olnud väga lihtsate viisidega. Need on laulud millede meloodia on väga väikese ulatusega – koosnedes 3-4 erinevast helist. Ja sellise väikese viisikese suudab iga lapsele laulja ise luua. On vaja ainult oma igapäevast kõnet laululiselt edasi anda st.rääkida vaheldumisi veidi kõrgema ja madalama häälega. Sellise oskuse on loodus meile kõigile andnud ja endale märkamata teeme me seda iga päev.

Järgnevalt välja pakutud materjal on valitud vanarahva lastelauludest. Kuid neid võib sõnade kaasaegsemaks muutmisega ise ümber teha ja koos lapsega edasi arendada. Oma kogemustest võin öelda, et suuremad lapsed teevad seda suure huviga ja pakuvad välja väga huvitavaid lahendusi. Natuke julgust, sõnade seletusi ja laulud arenevad edasi.