Eesti Perearstide Seltsi juhised COVID-19 haiguse perioodiks

Tartu Lasteaed Tähtvere asutusesisesed juhised töö korraldamiseks.

Koroonaviiruse kõige ajakohasem informatsioon on leitav veebilehel https://www.terviseamet.ee/et.

Kriisimeeskonna juhised lasteaedade juhtidele ja töötajatele ning lapsevanematele seoses COVID-19 puhanguga Tartus